Deservirea calculatoarelor, laptopurilor, alimentarea cartușelor, reparația imprimantelor.